× HOMEARCHITECTUREPOTRAITBLOGCONTACT
PAUL PHAN
ABOUT

Thượng đế tạo ra con người.

Người kiến trúc sư tạo ra công trình kiến trúc.

Tôi là người lưu lại tác phẩm của Thượng Đế và Người thiết kế.

 

Phan Huy Hồng Đức 

điện thoại : 0902.768 .754

Mail :paulphanfoto@gmail.com

Địa chỉ : 28/76 Phan Tây Hồ Phường 7 quận Phú Nhuận ,TP Hồ Chí Minh.

Facebook: PAULPHAN